CV

UTBILDNING

 

LÄRARUTBILDNINGEN

 

Uppsala Universitet 2008-2011 och 2016. Examinerad lärare med inriktning Bild till våren 2016. Bild och Media har givit mig kompetensen att arbeta med digital medier så som Photoshop, Indesign med mera. Jag har stor digital kompetens samt mycket erfarenhet att arbeta på skola tack vare olika vikariat.

 

KULTURENTREPRENÖRSKAP (Bachelor of arts)

 

Umeå Universitet 2011-2013. Utbildad projektledare och producent med inriktning på event och Kultu- rella och kreativa näringar. Jag har kompetens bland annat inom marknadsföring, marknadsanalys, strategisk kommunikation.

 


 

ARBETSLIVSERFARENHET

 

2015-2016
JENSEN EDUCATION – SKOLADMINISTRATÖR OCH LÄRARE
Arbete på Jensen Education SFI i Uppsala som skoladministratör och lärare för nybörjargruppen. Mina största uppgifter var bland annat att organisera enheten och förmedla, ta emot och administrera. Jag arbetade med schemaläggning, registrering av nya elever samt avbrott och avslut av gamla elever. Jag hade också ansvaret för faktureringen. Som lärare tog jag emot nya elever var 3:e vecka samt att jag hade lektioner med de allra nyaste sfi eleverna.
2013-2014
LÄRARVIKARIE

Timvikarie vid behov på Internationella Engelska Skolan. I arbetet krävs goda engelsk- kunskaper och god förmåga att slänga sig in i nya uppdrag på kort varsel.

ILLY CAFÈ - CAFÈVÄRD
Arbete på cafe Illy. Största fokus är kundservice och försäljning. Merförsäljning är en stor del av mitt ar- bete. Eftersom jag alltid jobbar ensam har jag ett stort ansvar för att enheten fungerar och att försälj- ningen är förstklassig.

2010-2011
LÄRARVIKARIE
Vikarie vid behov för mellanstadieelever, främst i ämnet bild i Uppsala kommun samt Uppsala Waldorfskola.

KUNDTJÄNST
Arbetade på Kundtjänst på Vattenfall. Arbe- tet har givit mig kompetensen att vända missnöjda kunder till att bli nöjda

2009-2010
KASSÖRSKA WILLYS, UPPSALA
Som kassörska har jag lärt mig att jobba ef- fektivt och hantera stressiga situationer.

2007-2008
KULTURVÄRD/ASSISTENT
Extraarbete som kulturvärd under kultureve- nemang på Kulturoasen. Assisterade under arbetet med evenemang.

2006-2008
PRODUCENT OCH ARTIST
Eget företag drivet av fem eldartister. Jag har jobbat på ett flertal större evenemang. Har även koreograferat och regisserat våra upp- sättningar samt själv varit medverkande i fö- reställningarna.


ÖVRIGA MERITER

 

KULTURERNAS KARNEVAL, UPPSALA 2013
Ideellt arbete på Kulturernas Karneval. Invald i styrelsen för år 2013 och arbetat i projektgruppen.

UMEÅ <3 RIGA UMEÅ/RIGA 2012
Under kulturentreprenörsprogrammet jobbade jag med projektet Umeå ”hjärta” Riga. Ett utbyte mellan städernas kulturutbud. Jag hade bland annat kontakt med olika krögare för att anordna konser- ter i Riga stad.

TÄFTEÅFESTIVALEN, UMEÅ 2012
Praktikperiod på tre månader förTäfteåfestivalen. Jag sökte sponsorer, deltog i konceptmöten och planeringsmöten. Dagligen hade jag kontakt med sponsorer, samarbetspartners och övriga involverade i projektet.

UMEÅ MUSIKMÄSSA, UMEÅ 2012
Under praktiken på Kulturföreningen Humlan jobbade jag med Umeå musikmässa där mitt största ansvar var kontakt med de medverkande samt kon- takten med sponsorer som jag personligen hittat och skapat kontakt med.

UMEFOLK, UMEÅ 2012
Umefolk är Umeås största folkmusikfestival. Jag arbetade som scenvärdsansvarig. Mitt arbetsområ- de var att samordna volontärer och vara kontakt- person. Jag var även konferencier på en av scener- na under festivalen

EVENT ELVA ÄLVOR VID ÄLVEN 11-11-11, UMEÅ 2011
Under min utbildning arrangerade jag ett event för att sprida kärlek, ljus och eftertanke i november- mörkret i ett projekt. Eventet uppmärksammades i både TV4 och VK. Min roll i projektet var arran- gör, artistkontakt och kontaktperson för artister.

VI ÄR KEP, UMEÅ 2011
Första projektet under Kulturentreprenörsutbildningen. Anordnade festkväll i höstmörkret. Mina uppgifter var marknadsföring samt artistkontakt.

FÖRENINGSLIV ELDSJÄL 2006-2010
Jag har flera års erfarenhet av föreningsliv. Eldsjäl är en förening för alternativa kreatörer som funge- rar som ett nätverk för dessa. Jag har samordnat trettiotal nätverksträffar under åren där kreatörer mötts för olika aktiviteter.

JÄRNETS FÅNGAR, ÖSTERBYBRUK 2005- 2008
Jag har varit aktiv i en teaterförening där vi varje år satte upp en pjäs och spelade denna för turister från hela världen.


DATAKOMPETENSER & EXPERTIS

 

Photoshop, Indesign, PowerPoint, Microsoft Office,
Final Cut Pro, Prezi, WordPress, SAP, Webbsidehantering

 


KÖRKORT – JA
SPRÅK – Svenska, Engelska, Finska