Vi är KEP

Ett marknadföringsevent som vi anordnade under första terminen på kulturentreprenörutbildningen. Eventets syfte var att synliggöra programmet och oss själva. Vi anordnade en danuppvisning av Dans@ratan och så ordnade vi en konsert av Umeås egen Patrik Backlund.

Här är några KEP-studenter i tankeprocess